БИ

Специалност "Бизнес информатика и комуникации"

Специалност "Бизнес информатика и комуникации" е най-доброто съчетание на познания от две от най-атрактивните области икономика и IT сектора.

Научете повече
ИТК

Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Катедра "Информационни технологиии и комуникации" обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".

Научете повече
УНСС

Университет за национално и световно стопанство

Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-ав­торитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа.

Научете повече
БИ БИ

5 0 години

Специалност "Бизнес информатика"

Научете повече

Членство в Алумни клуба

Членове на "Алумни клуб на завършилите Бизнес информатика при УНСС" могат да станат всички физически лица, завършили специалност, водена от катедра "Информационни технологии и комуникации" в УНСС (в ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и ОНС "Доктор"), настоящи студенти и докторанти на катедрата, настоящи и бивши преподаватели към катедрата.

Членове на "Алумни клуб на завършилите Бизнес информатика при УНСС" могат да станат и всички юридически лица – сдружения с нестопанска цел, обединения на физически лица, възпитаници на катедра "Информационни технологии и комуникации" при УНСС.

Кандидатите за членство подават заявление по електронен път, в което декларират, че приемат Устава на Сдружението и ще работят за постигане целите на "Алумни клуб на завършилите Бизнес информатика при УНСС". Заявленията за членство се разглеждат на редовни заседания на Управителния съвет на Сдружението и кандидатите за членство получават отговор на заявката си по електронен път. Кандидатите за членство следва да заплатят по банков път годишен членски внос.

Всички обстоятелства, относно членството в "Алумни клуб на завършилите Бизнес информатика при УНСС", са описани в Устава на Сдружението.

Придобиване на членство

Присъединете се

"Алумни клуб на завършилите Бизнес информатика при УНСС" е сдружение с нестопанска цел, което приобщава бивши и настоящи възпитаници на катедра "Информационни технологии и комуникации" при УНСС чрез организиране на професионални, научни, културни, спортни и други събития.

Елате в клуба

"Алумни клуб на завършилите Бизнес информатика при УНСС" насърчава сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи възпитаници на катедра "Информационни технологии и комуникации" при УНСС.

Елате в клуба

Получете подкрепа

"Алумни клуб на завършилите Бизнес информатика при УНСС" осигурява достъп и обмен на информация, насърчаване на съвместни инициативи между катедра "Информационни технологии и комуникации" при УНСС и нейните възпитаници.

Елате в клуба